Điều khoản sử dụng Ứng dụng MAI Trading & Finance

Điều 1:

Tất cả các nội dung của ứng dụng này và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến ứng dụng, hình ảnh được đăng tải đều thuộc quyền sở hữu và/hoặc sử dụng hợp pháp của Việt Tín. Việt Tín có toàn quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi những điều khoản này và/hoặc nội dung của ứng dụng MAI Trading & Finance này vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Điều 2:

Thông tin được Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín (VTSS) cung cấp trên ứng dụng này là đúng như nội dung đăng tải. VTSS không có bất kỳ đảm bảo nào, dù rõ ràng hay ngầm định, bao gồm không giới hạn những đảm bảo liên quan đến thông tin, dịch vụ hay sản phẩm được cung cấp, chào bán trên hoặc thông qua kết nối với ứng dụng của VTSS hay bất kỳ một sự đảm bảo ngầm định nào về khả năng mua được, bán được, hoặc phù hợp được với một mục đích cụ thể, hay không có bất kỳ sự vi phạm nào.

Điều 3:

Việt Tín, đối tác hay nhà cung cấp của Việt Tín không phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do bị xử phạt, do ngẫu nhiên, do một tình huống cụ thể hay mang tính hệ quả nào phát sinh từ, hoặc do liên hệ theo một cách nào đó với việc sử dụng ứng dụng của Việt Tín hoặc với việc bị gián đoạn hoặc không sử dụng được ứng dụng của Việt Tín, hay chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào (bao gồm cả thông tin về doanh nghiệp), phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nhận được qua, hay xuất phát từ việc sử dụng ứng dụng của Việt Tín, cho dù có dựa trên hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do nghĩa vụ theo pháp luật, hay những nguyên nhân khác, ngay cả khi Việt Tín và/hoặc đối tác hay người cung cấp đã được tư vấn về khả năng xảy ra những thiệt hại này.

Điều 4:

Việt Tín có quyền thu thập tất cả các thông tin được Khách hàng cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp khi truy cập vào trang thông tin điện tử của Việt Tín. Thông tin khách hàng mà Việt Tín thu thập bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Thông tin nhận diện Khách hàng, gồm: tên/họ tên, giới tính, loại hình, hình ảnh, ngày sinh, ngày thành lập, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản, nghề nghiệp, thông tin tài chính, lĩnh vực hoạt động, mật khẩu và các thông tin khác liên quan đến cánh nhân khách hàng.

  • Dữ liệu thu thập được từ việc Khách hàng truy cập vào trang thông tin điện tử và/hoặc hệ thống thông tin của Việt Tín, gồm: thông tin về thiết bị sử dụng, hệ điều hành, loại trình duyệt, địa chỉ IP, ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối/truy cập trang tin điện tử, thống kê sử dụng ứng dụng, vị trí và thông tin khác;

  • Thông tin về giao dịch của Khách hàng, gồm: dữ liệu về giao dịch và lịch sử giao dịch, thông tin tài khoản thanh toán, và các thông tin khác mà Việt Tín phải thu thập theo các quy định của pháp luật và/hoặc điều khoản và điều kiện dịch vụ của Việt Tín;

  • Dữ liệu tiếp thị: thông tin về sự quan tâm của Khách hàng đối với quảng cáo, dữ liệu cookie, dữ liệu clickstream, phản ứng với tiếp thị trực tiếp, và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp….. Các thông tin nêu trên được Việt Tín thu thập cho mục đích cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho Khách hàng và/hoặc phát triển sản phẩm/dịch vụ của Việt Tín. Ngoại trừ các trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật, Việt Tín cam kết không chia sẻ thông tin nhằm mục đích khác nếu không được Khách hàng chấp thuận. Thông tin của Khách hàng được Việt Tín thu thập sẽ được lưu giữ, bảo mật theo quy định của pháp luật và chính sách bảo mật thông tin của Việt Tín.

Điều 5:

Tuyên bố loại trừ trách nhiệm này áp dụng đối với tất cả những thiệt hại hoặc tổn thất gây ra do bất kỳ sự không hoạt động được, do lỗi, do không thực hiện, do gián đoạn, do xóa bỏ, do khiếm khuyết, ngưng trệ trong quá trình vận hành hoặc truyền dẫn, do virus máy tính, do hỏng đường truyền, do trộm cắp hoặc phá hoại, hoặc do truy nhập trái phép, sửa đổi trái phép hay sử dụng trái phép các bản ghi, cho dù đó là do vi phạm hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do vô ý hoặc do bất kỳ một nguyên nhân nào khác.

Điều 6:

Chương trình “Giới thiệu bạn bè – Tiền mặt về tay” là chương trình của Việt Tín dành riêng cho khách hàng sử dụng ứng dụng Mai Trading & Finance. Chương trình có thể thay đổi/tạm dừng tùy thuộc vào quyết định của ban lãnh đạo Việt Tín tại từng thời điểm.

Lưu ý: Việt Tín sẽ không cần phải báo trước cũng như thông báo tới từng khách hàng về việc thay đổi/tạm dừng của chương trình. Việc thay đổi/tạm dừng chương trình sẽ được thông báo trên ứng dụng MAI Trading & Finance.

Mọi thông tin mới nhất sẽ được thông báo trên ứng dụng MAI Trading & Finance